MySQL CONV Komutu: Taban değiştirme işlemleri

MySQL Conv() komutu ile girilen değerler için taban değiştirme işlemlerini yapabilirsiniz.

MySQL CONV Komutu: Taban değiştirme işlemleri

CONV() kullanımı şöyledir:

[SQL]CONV(sayi, mevcuttaban, donusturulecek_taban )[/SQL]

İşlem yapılabilecek minimum taban 2, maksimum taban ise 36’dır.

MySQL CONV() fonksiyonu için aşağıdaki örneği uygulayabilirsiniz.

MySQL CONV Komutu ve Fonksiyonu Kullanım ile Örneği

[SQL]SELECT CONV(‘5’, 10, 2 )[/SQL]

5 değeri 10’luk tabandan, 2’lik tabana dönüştürülür. Sonuç 101 olacaktır.

Eğer bu değeri tablodan okuyorsanız ise, şu şekilde bir sorgu yazılabilir.

[SQL]SELECT CONV(sayi, mevcuttaban, donusturulecektaban) FROM `deneme`[/SQL]