MySQL CEIL ve CEILING Komutu: Girilen sayıyı üst sayıya yuvarlama

MySQL CEIL ve CEILING komutlarını kullanarak, girilen sayıyı bir üst sayıya yuvarlayabilirsiniz. Bu sayı elle tanımlanabileceği gibi, veritabanından çekeceğiniz bir hücre de olabilir.

MySQL CEIL ve CEILING Komutu: Girilen sayıyı üst sayıya yuvarlama

CEIL ve CEILING fonksiyonlarının ikisi de aynıdır. Herhangi birini kullanabilirsiniz. Bunlar için aşağıdaki örneği uygulayabilirsiniz.

MySQL CEIL ve CEILING Komutu ve Fonksiyonu Kullanım ile Örneği

[SQL]SELECT CEIL(25.45);[/SQL]

Hesaplanan değer 26 olacaktır. Ya da CEILING kullanılabilir.

[SQL]SELECT CEILING(25.45);[/SQL]

Eğer bu değeri tablodan okuyorsanız ise, şu şekilde bir sorgu yazılabilir.

[SQL]SELECT CEIL(sayi) FROM `deneme`[/SQL]