MySQL ATAN Komutu: Bir Sayının ArkTanjant Değerini Döndürme

MySQL ATAN komutunu kullanarak, bir sayının arktanjant değerini elde edebilirsiniz. Bu sayı elle tanımlanabileceği gibi, veritabanından çekeceğiniz bir hücre de olabilir.

MySQL ATAN Komutu: Bir Sayının ArkTanjant Değerini Döndürme

ArkTanjantını elde etmek istediğiniz sayı için aşağıdaki örneği uygulayabilirsiniz.

MySQL ATAN Komutu ve Fonksiyonu Kullanım ile Örneği

[SQL]SELECT ATAN(20);[/SQL]

Dönen değer 1.5208 olacaktır. Eğer bu değeri tablodan okuyorsanız ise, şu şekilde bir sorgu yazılabilir.

[SQL]SELECT ATAN(id) FROM `deneme`[/SQL]