MySQL ACOS Komutu: Bir Sayının ArkKosinüs Değerini Döndürme

MySQL ACOS komutunu kullanarak, bir sayının arkkosinüs değerini elde edebilirsiniz. Bu sayı elle tanımlanabileceği gibi, veritabanından çekeceğiniz bir hücre de olabilir.

MySQL ACOS Komutu: Bir Sayının ArkKosinüs Değerini Döndürme

Arkkosinüsünü elde etmek istediğiniz sayı için aşağıdaki örneği uygulayabilirsiniz.

MySQL ACOS Komutu ve Fonksiyonu Kullanım ile Örneği

[SQL]SELECT ACOS(1);[/SQL]

Dönen değer 0 olacaktır. Eğer bu değeri tablodan okuyorsanız ise, şu şekilde bir sorgu yazılabilir.

[SQL]SELECT ACOS(id) FROM `deneme`[/SQL]

Eğer ACOS fonksiyonu arasına tanımlanan değer, 1 ile -1 aralığında olmazsa, fonksiyon NULL değerini döndürecektir.