MySQL ABS Komutu: Mutlak Değer Döndürme

MySQL veritabanındaki değerleri çekerken, sayısal alanlardaki negatif değerin mutlak değerlerini okumak isteyebilirsiniz. Böyle bir amacınız için kullanmanız gereken fonksiyon, ABS olacaktır.

MySQL ABS Komutu: Mutlak Değer Döndürme

MySQL ABS komutu aslında İngilizcedeki “absolute” kelimesinin kısaltılmışıdır. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise mutlak değer demektir. Eğer negatif değere sahip hücreden mutlak değerde okuma yapmak isterseniz, bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.

MySQL ABS Komutu Kullanımı ve Örneği

[SQL]SELECT ABS(-22);[/SQL]

Dönen değer 20 olacaktır. Eğer bu değeri tablodan okuyorsanız ise, şu şekilde bir sorgu yazılabilir.

[SQL]SELECT ABS(id) FROM `deneme`[/SQL]