MySQL ASIN Komutu: Bir Sayının ArkSinüs Değerini Döndürme

MySQL ASIN komutunu kullanarak, bir sayının arksinüs değerini elde edebilirsiniz. Bu sayı elle tanımlanabileceği gibi, veritabanından çekeceğiniz bir hücre de olabilir.

MySQL ASIN Komutu: Bir Sayının ArkSinüs Değerini Döndürme

ArkSinüsünü elde etmek istediğiniz sayı için aşağıdaki örneği uygulayabilirsiniz.

MySQL ASIN Komutu ve Fonksiyonu Kullanım ile Örneği

[SQL]SELECT ASIN(1);[/SQL]

Dönen değer 1.570796 olacaktır. Eğer bu değeri tablodan okuyorsanız ise, şu şekilde bir sorgu yazılabilir.

[SQL]SELECT ASIN(id) FROM `deneme`[/SQL]

Eğer ASIN fonksiyonu arasına tanımlanan değer, 1 ile -1 aralığında olmazsa, fonksiyon NULL değerini döndürecektir.