SQL ile veritabanından rastgele satır seçmek

SQL dili ile MySQL’dan Oracle veritabanına kadar, rastgele bir satırı nasıl seçeceğimizi öğreneceğiz 🙂

SQL ile veritabanından rastgele satır çekmek

5 farklı veritabanından rastgele satır çekmek için SQL örnekleri aşağıdaki gibi arkadaşlar.

MySQL ile rastgele satır seçmek

[SQL]SELECT column FROM table
ORDER BY RAND()
LIMIT 1[/SQL]

PostgreSQL ile rastgele satır seçmek

[SQL]SELECT column FROM table
ORDER BY RANDOM()
LIMIT 1[/SQL]

Microsoft SQL Server ile rastgele satır seçmek

[SQL]SELECT TOP 1 column FROM table
ORDER BY NEWID()[/SQL]

IBM DB2 ile rastgele satır seçmek

[SQL]SELECT column, RAND() as IDX
FROM table
ORDER BY IDX FETCH FIRST 1 ROWS ONLY[/SQL]

Oracle ile rastgele satır seçmek

[SQL]SELECT column FROM
( SELECT column FROM table
ORDER BY dbms_random.value )
WHERE rownum = 1[/SQL]

Makale kaynağı: SQL to Select a random row from a database table