MySQL COT Komutu: Bir sayının kotanjant değerini döndürme

MySQL Cot() komutu ile girilen bir sayısal değerin kotanjantını hesaplayabilirsiniz.

MySQL COT Komutu: Bir sayının kotanjant değerini döndürme

COT() kullanımı şöyledir:

[SQL]COT(sayi)[/SQL]

Böylece tanımlanan sayi değerinin kotanjantını hesaplanmış olur.

MySQL COT() fonksiyonu için aşağıdaki örneği uygulayabilirsiniz.

MySQL COT Komutu ve Fonksiyonu Kullanım ile Örneği

[SQL]SELECT COT(1)[/SQL]

1 değerinin kotanjantını hesaplanacaktır. Sonuç 0.6420926159343306 olacaktır.

Eğer bu değeri tablodan okuyorsanız ise, şu şekilde bir sorgu yazılabilir.

[SQL]SELECT COT(sayi) FROM `deneme`[/SQL]