MySQL COS Komutu: Bir sayının kosinüs değerini döndürme

MySQL Cos() komutu ile girilen bir sayısal değerin kosinüsünü hesaplayabilirsiniz.

MySQL COS Komutu: Bir sayının kosinüs değerini döndürme

COS() kullanımı şöyledir:

[SQL]COS(sayi)[/SQL]

Böylece tanımlanan sayi değerinin kosinüsü hesaplanmış olur.

MySQL COS() fonksiyonu için aşağıdaki örneği uygulayabilirsiniz.

MySQL COS Komutu ve Fonksiyonu Kullanım ile Örneği

[SQL]SELECT COS(1)[/SQL]

1 değerinin kosinüsü hesaplanacaktır. Sonuç 0.5403023058681398 olacaktır.

Eğer bu değeri tablodan okuyorsanız ise, şu şekilde bir sorgu yazılabilir.

[SQL]SELECT COS(sayi) FROM `deneme`[/SQL]