Wp-pager2 eklentisine WordPress 2.1 uyumu sağlamak

Siteyi wordpress 2.1 sürümüne güncelledik güncellemesine fakat farkına varmadığımız bazı hatalar olmuş 🙂 Bunlardan biri wp-pager2 eklentisinin sayfa numaralandırma hatası oluyor. WordPress 2.1’i görünce şaşıran wp-pager2, son sayfa sayısını daima 999999 olarak gösteriyor. Halbuki o kadar sayfa yok 🙂 Neyse çözdüm işte 😀 , çözüm burada..

Bu hata ile eklentinin 2.0 sürümünde karşılaştım. Yani o sürümü kullanmaktayım ve henüz yeni bir sürüm çıkmamış. Hatayı çözmek için eklenti dosyasını açın öncelikle ve aşağıdaki satırları bulun.

if (get_query_var('what_to_show') == 'posts') {
preg_match('#FROM (.*) GROUP BY#', $request, $matches);
$fromwhere = $matches[1];
$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(DISTINCT ID) FROM $fromwhere");
$max_page = ceil($numposts / $posts_per_page);
} else {
$max_page = 999999;
}

sonra bu satırları silip yerlerine,

if(!is_category()) {
preg_match('#FROM\s(.*)\sORDER BY#siU', $request, $matches);
} else {
preg_match('#FROM\s(.*)\sGROUP BY#siU', $request, $matches);
}

$fromwhere = $matches[1];
$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(DISTINCT ID) FROM $fromwhere");
$max_page = ceil($numposts / $posts_per_page);

satırlarını ekleyin. Dosyayı kaydedin ve kapatın. İşte bu kadar 😉