U5 Temasının WordPress 2.1 Üstündeki Sayfalama Hatası

Geçenlerde UtomBox tarafınan hazırlanan U5 temasının Türkçe çevirisini yapmış ve sizlerle paylaşmıştım. Temayı WordPress 2.1 sürümü üstünde kullanan arkadaşların bildirdiğine göre, sayfalama fonksiyonu wp-pager2 gibi hata vermekteymiş. Şimdi bu tema için de sayfalama hatasını nasıl düzelteceğimizi görelim.

Öncelikle tema klasörü altındaki functions.php dosyasını açıyoruz.

if (get_query_var('what_to_show') == 'posts') {
preg_match('#FROM\s(.*)\sGROUP BY#siU', $request, $matches);
//preg_match('#FROM\s(.*)\sORDER BY#siU', $request, $matches);
$fromwhere = $matches[1];
$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(DISTINCT ID) FROM $fromwhere");
$max_page = ceil($numposts /$posts_per_page);
} else {
$max_page = 999999;
}

satırlarını bulup alttakiler ile değiştiriyoruz.

if(!is_category()) {
preg_match('#FROM\s(.*)\sORDER BY#siU', $request, $matches);
} else {
preg_match('#FROM\s(.*)\sGROUP BY#siU', $request, $matches);
}
$fromwhere = $matches[1];
$numposts = $wpdb->get_var("SELECT COUNT(DISTINCT ID) FROM $fromwhere");
$max_page = ceil($numposts / $posts_per_page);