SQL ile veritabanlarında rastgele veri seçmek

MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle gibi veritabanlarından SQL aracılığı ile rastgele veri satırı seçimini göreceğiz şimdi birlikte 🙂 Tabi bazıları için farklı SQL kodları kullanmak zorundayız..

MySQL ile rastgele satır seçimi
[SQL]SELECT sutun FROM tablo
ORDER BY RAND()
LIMIT 1[/SQL]

PostgreSQL ile rastgele satır seçimi
[SQL]SELECT sutun FROM tablo
ORDER BY RANDOM()
LIMIT 1[/SQL]

Microsoft SQL Server ile rastgele satır seçimi
[SQL]SELECT TOP 1 sutun FROM tablo
ORDER BY NEWID()[/SQL]

IBM DB2 ile rastgele satır seçimi
[SQL]SELECT sutun, RAND() as IDX
FROM tablo
ORDER BY IDX FETCH FIRST 1 ROWS ONLY[/SQL]

Oracle ile rastgele satır seçimi
[SQL]SELECT sutun FROM
( SELECT sutun FROM tablo
ORDER BY dbms_random.value )
WHERE rownum = 1[/SQL]

Kaynak: http://www.petefreitag.com/item/466.cfm