MySQL tablosunu, CSV dosyası formatında çıktı alma SQL kodu

Bloglar üstünde dolanırken MySQL üstüne püf noktaları sunan güzel bir blog ile karşılaştım. İçerisinde çok güzel bilgiler yer alıyor ve özellikle ileri düzey SQL kodlarını paylaşıyorlar. Günü geldikçe ben de o siteden alıntı yaparak bu kodları size anlatmaya çalışacağım. Şu an ilk olarak başlıktaki olayımıza değineceğiz.

Uygun kod Export a table in mysql to a file in csv format example başlığında paylaşılmış. Şimdi bu kodu size anlatmaya çalışacağım.

Kodumuzu şu şekilde değiştirdim.

[SQL]select * into outfile ‘C:/Yerel/www/tablo.csv’ FIELDS TERMINATED BY ‘,’ OPTIONALLY ENCLOSED BY ‘”‘
LINES TERMINATED BY ‘\n’
from vdi_ayarlar;[/SQL]

Kodumuzu incelersek;

  1. C:/Yerel/www/tablo.csv burada tablo.csv dosyasının yaratılacağı dizini kendi adıyla birlikte tanımladık.
  2. FIELDS TERMINATED BY ‘,’ kodu ile ise, csv dosyasındaki kolon isimlerinin virgül (,) ile birbirinden ayırt edileceğini söyledik.
  3. OPTIONALLY ENCLOSED BY ‘”‘ ise kolon altındaki hücre değerlerinin karakterleri arasında yer alacağı tanımlandı.
  4. LINES TERMINATED BY ‘\n’ kodu ile her bir satırın \n karakteri ile ayırt edileceği (oluşturulacağı) tanımlandı.
  5. Son olarak from vdi_ayarlar kodu ile vdi_ayarlar adındaki tablomuzu seçtik.