MySQL ATAN2 Komutu: İki Koordinatın ArkTanjant Değerini Hesaplama

MySQL ATAN2 komutunu kullanarak, belirlenen x ve y koordinatlarının arktanjantını veya ters tanjantını bulabilirsiniz. Bu sayı elle tanımlanabileceği gibi, veritabanından çekeceğiniz bir hücre de olabilir.

MySQL ATAN2 Komutu: İki Koordinatın ArkTanjant Değerini Hesaplama

ArkTanjantını elde etmek istediğiniz x ve y koordinatları için aşağıdaki örneği uygulayabilirsiniz.

MySQL ATAN2 Komutu ve Fonksiyonu Kullanım ile Örneği

[SQL]SELECT ATAN2(25,45);[/SQL]

Hesaplanan değer 0.5070985 olacaktır. Eğer bu değeri tablodan okuyorsanız ise, şu şekilde bir sorgu yazılabilir.

[SQL]SELECT ATAN2(xsayisi, ysayisi) FROM `deneme`[/SQL]