Musiki Modülündeki Dosya Listelemeyi Sütunlu Yapalım

Komedya.net’in yöneticisi arkadaşımızın istediği üzerine , musiki modülünün dosya listelemesinde ufak bir değişiklik yaptım. Bu sayede mevcut dosyalar alt alta değil yan yana, yani sütun halinde listelenecek. Her satırda istediğiniz kadar dosyaya yer verebileceksiniz. Böylelikle her sayfada görüntüleyebileceğiniz dosya sayısı artmış olacak. Ayrıca bu değişiklik ile, resimleri bulunmayan dosyalar için resimyok.gif tanımlaması yapabilecek, ve sabit bir resmi gösterebileceksiniz. Yamayı nasıl yapacağınızı görmek için devam ediniz.

Musiki Modülündeki Dosya Listelemeyi Sütunlu Yapalım

modules/Musiki/index.php dosyasını açıyoruz. Aşağıdaki kodları bulacaksanız.


while (list($id,$katid,$fileurl,$imagurl,$song,$artist,$album,$date,$comment,$hit,$player) = sql_fetch_row($katler, $dbi)) {
$result1 = sql_query("select * from ${prefix}_musiki where id=$id", $dbi);
$result2 = sql_num_rows($result1, $dbi);
echo "<br><center><table width=\"90%\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr><td>";
# echo "<br><center><table width=\"96%\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"><tr><td width=\"30%\">";
echo "<br>&nbsp;&nbsp;<img src=\"$imagurl\">";
echo "<br><b>&nbsp;&nbsp;$song</b>";
echo "<center><table border=0 <tr>
<td><b>"._SONG.":</b></td>
<td>$song</td>
</tr><tr>
<td><b>"._ARTIST.":</b></td>
<td>$artist</td>
</tr><tr>
<td><b>"._ALBUM.":</b></td>
<td>$album</td>
</tr><tr>
<td><b>"._DESCRIP.":</b></td>
<td>$comment</td>
</tr><tr>
<td><b>"._DATE.":</b></td>
<td>$fdate</td>
</tr><tr>
<td><b>"._HIT.":</b></td>
<td>$hit</td></tr></center></table>";
?>
<script language="JavaScript">
function ok()
{
fenster2=window.open("","video", 'width=365,height=320,scrollbars=no,top=10,left=10');
fenster2.focus();
}
function op()
{
fenster2=window.open("","sound", 'width=293,height=40,scrollbars=no,top=10,left=10');
fenster2.focus();
}
</script>
<?php
echo "<center><table border=0 <tr>";
echo "<td><a href=\"modules.php?name=$module_name&amp;op=getit&amp;id=$id\"><img border=\"0\" alt=\"Download\" src=\"modules/Musiki/images/down.gif\"></a></td>&nbsp;&nbsp;";
if($player != 0){
echo"<td><a href=modules.php?name=$module_name&op=player&id=$id onClick=ok() target=video><img border=\"0\" alt=\"Play\" src=\"modules/Musiki/images/p.gif\"></a></td>";
}else{
echo"<td><a href=modules.php?name=$module_name&op=player&id=$id onClick=op() target=sound><img border=\"0\" alt=\"Play\"src=\"modules/Musiki/images/p.gif\"></a></td>";
}
echo "<br></center></tr></table></center></table>";
echo "<br>";
}

Bu üstteki kodları bulduktan sonra silin ve yerlerine alttakileri ekleyin.


echo"<table width=\"100%\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">";
$sarki_sayi = 0;
while (list($id,$katid,$fileurl,$imagurl,$song,$artist,$album,$date,$comment,$hit,$player) = sql_fetch_row($katler, $dbi)) {
$result1 = sql_query("select * from ${prefix}_musiki where id=$id", $dbi);
$result2 = sql_num_rows($result1, $dbi);
$sarki_sayi = $sarki_sayi + 1;
if(!$imagurl) $imagurl="modules/$module_name/images/resimyok.gif";
if($player != 0){
$player_img = "<a href=modules.php?name=$module_name&op=player&id=$id onClick=ok() target=video><img border=\"0\" alt=\"Play\" src=\"modules/$module_name/images/p.gif\"></a>";
}else{
$player_img = "<a href=modules.php?name=$module_name&op=player&id=$id onClick=op() target=sound><img border=\"0\" alt=\"Play\"src=\"modules/$module_name/images/p.gif\"></td>";
}
if ($sarki_sayi==1) { echo "<tr>";}
?>
<td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr bgcolor="<?= $bgcolor2; ?>">
<td colspan="3" align="left" valign="top"><a href="modules.php?name=<?=$module_name; ?>&amp;op=getit&amp;id=<?=$id; ?>"><img border="0" alt="Download" src="modules/KomikSeslerVideolar/images/down.gif"></a> <?= $player_img; ?></td>
<tr>
<tr>
<td width="5%" rowspan="6" align="left" valign="top"><img src="<?= $imagurl; ?>" /></td>
<td width="10%" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><strong><?= _SONG; ?></strong></td>
<td width="85%" align="left" valign="top"><strong>:</strong> <?= $song; ?></td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><strong><?= _ARTIST; ?></strong></td>
<td width="85%" align="left" valign="top"><strong>:</strong> <?= $artist; ?></td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><strong><?= _ALBUM; ?></strong></td>
<td width="85%" align="left" valign="top"><strong>:</strong> <?= $album; ?></td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><strong><?= _DESCRIP; ?></strong></td>
<td width="85%" align="left" valign="top"><strong>:</strong> <?= $comment; ?></td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><strong><?= _DATE; ?></strong></td>
<td width="85%" align="left" valign="top"><strong>:</strong> <?= $fdate; ?></td>
</tr>
<tr>
<td width="10%" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><strong><?= _HIT; ?></strong></td>
<td width="85%" align="left" valign="top"><strong>:</strong> <?= $hit; ?></td>
</tr>
</table>
</td>
<?php
if ($sarki_sayi==2) { echo "</tr>"; $sarki_sayi=0; }
}
echo "</table>";
?>
<script language="JavaScript">
function ok()
{
fenster2=window.open("","video", 'width=365,height=320,scrollbars=no,top=10,left=10');
fenster2.focus();
}
function op()
{
fenster2=window.open("","sound", 'width=293,height=40,scrollbars=no,top=10,left=10');
fenster2.focus();
}
</script>
<?php

Ve şimdi resmi bulunmayan dosyalar için genel bir resim hazırlayın. Örneğin, beyaz bir artalan üstüne resim yok yazın. Hazırladığınız dosyayı, resimyok.gif olarak kaydedin ve modules/Musiki/images/ altına kopyalayın.
Kodlar arasındaki,

$sarki_sayi==2

yer, bir satir da 2 dosya yer alacağını söyler. Bir satırdaki dosya sayısını burada tanımlıyorsunuz.