WordPress kategori fonksiyonlarının kullanımı

WordPress sitenizdeki kategorileri görüntülemek için hali hazırda birkaç fonksiyon ve bunların farklı kullanımları yer alıyor. Bunların hepsini duymamış olabilirsiniz. Biraz bilgi edinmeniz açısından bunları inceliyoruz. Dediğimiz gibi bunların asıl önemi, kullanımları için herhangi bir eklenti kurmanıza gerek olmamasıdır.

WordPress kategori fonksiyonlarının kullanımı

WordPress kategori fonksiyonlarının kullanımları aşağıdaki gibidir.

the_category

Bu fonksiyonu yazılarınızın yer aldığı kategori(leri) göstermek için kullanabilirsiniz. Yani tema dosyanız içerisinde yazıların listelenmesi için kullanılan döngü satırlarının arasında olması gerekiyor.

Eğer yazılarınızı sadece tek bir kategori altında yayınlıyorsanız,

şeklindeki kullanım size yeterli olacaktır. Yok eğer birden fazla kategori altında ise bunlar, her kategori ismini birbirinden ayırmak için özel karakterler kullanabilirsiniz.

Örneğin birden fazla kategoriyi , (virgül) ile ayırmak için,

kullanılabilir.

the_category_rss

RSS ya da RDF formatında çıktı verilirken kategorinin adını veren fonksiyondur. Yine döngü satırları arasında yer alması gerekir.

RSS için;

RDF için;

category_description

İlgili kategorinin açıklama metnini görüntüler. Fonksiyonunda kategori ID numarasını belirtmek zorundasınız.

Örneğin ID numarası 3 olan kategorinin açıklamasını görüntülemek için şu şekilde kullanacağız;

wp_dropdown_categories

Kategori listesini açılır bir menü olarak görüntülemektedir.

olarak kullanımı vardır. Fonksiyon arasında adı geçen ozellikler ise şunlardır.

 • show_option_all; Seçme kutusunun başına “Tümü” gibi bir seçenek ekleyebilirsiniz. Option değeri 0 gelir. Kullanımı: show_option_all=Tümü
 • show_option_none; Seçme kutusunun başına hiçbiri gibi bir değer eklenebilir. Option değeri -1 gelir. Kullanımı: show_option_none=Hiçbiri
 • orderby; Kategorilerin sıralanışıdır. ID ya da name kullanılabilir. ID, kategorilerin ID numarasıdır. Name, kategorilerin adıdır. Kullanımı: orderby=name
 • order; Artan ya da azalan sıralama yapar. Artan sıralama için ASC, azalan için DESC kullanılmalıdır. Varsayılı olan ASC ‘dir. Kullanımı: order=desc
 • show_last_update; Kategori isminin yanında, bu kategori altındaki en son güncellenen yazının tarihi yer alır. Tarih gösterimi için 1, aksi için 0 olmalıdır. Kullanımı: show_last_update=1
 • show_count; Kategori içerisindeki toplam yazı sayısı parantez içerisinde gösterilir. Gösterim için 1 aksi durum için 0 girilmelidir. Kullanımı: show_count=1
 • hide_empty; İçerisinde henüz yazı olmayan boş kategorileri gizler. Gizlemek için 1 aksi durum için 0 kodlanmalıdır. Kullanımı: hide_empty=1
 • child_of; Sadece ID numarasını belirteceğiniz kategori içerisinde yer alan kategoriler görüntülenir. Kullanımı: child_of=5
 • exclude; Kategori ID numarasını belirttikleriniz liste içerisinde görüntülenmez. Bu ID numaraları , (virgül) ile birbirinden ayrılabilir. Kullanımı: exclude=4,5,6 . ID numarası 4, 5 ve 6 olanlar listede yer almazlar.
 • echo; Blogroll (bağlantılar) altında yer alan kategoriler de görüntülenebilir. 1 değeri için görüntülenir, 0 için görüntülenmez. Kullanımı: echo=1
 • selected; ID numarasını vereceğiniz kategori seçili olarak gelecektir. Kullanımı: selected=16
 • hierarchical; 1 değeri verilirse alt kategorilerde girintili olarak görüntülenir. Aksi için 0 girilmelidir. Kullanımı: hierarchical=1
 • name; Kategori listesi kutusunun adıdır (name=””).
 • class; Kategori listesi kutusunun stil adıdır (class=””).

Birden fazla özelliği & ile ayırmamız gerekiyor. Örneğin;

wp_list_categories

Kategorileri bağlantı olarak görüntüler. WordPress 2.1 üstü sürümlerde list_cats() ve wp_list_cats() olarak da kullanılabilir. Kullanımı wp_dropdown_categories ile aşağı yukarı aynıdır.

Yine burada da ozellikler içerisine listeleme özelliklerini tanımlayacağız.

 • show_option_all; Tüm kategoriler bağlantısını içerir. Gösterim için 1 aksi için 0 girilmelidir. Kullanımı: show_option_all=1
 • orderby; Kategorilerin sıralanışıdır. ID ya da name kullanılabilir. ID, kategorilerin ID numarasıdır. Name, kategorilerin adıdır. Kullanımı: orderby=name
 • order; Artan ya da azalan sıralama yapar. Artan sıralama için ASC, azalan için DESC kullanılmalıdır. Varsayılı olan ASC ‘dir. Kullanımı: order=desc
 • style; Kategorilerin listelenme stilidir. Eğer listelenmesini isterseniz list aksi için none girmelisiniz. None ile satır atlatılırken, list ile listeleme etiketleri kullanılır. Kullanımı: style=list
 • show_count; Kategori içerisindeki toplam yazı sayısı parantez içerisinde gösterilir. Gösterim için 1 aksi durum için 0 girilmelidir. Kullanımı: show_count=1
 • hide_empty; İçerisinde henüz yazı olmayan boş kategorileri gizler. Gizlemek için 1 aksi durum için 0 kodlanmalıdır. Kullanımı: hide_empty=1
 • use_desc_for_title; Kategori başlıkları için açıklamalarında görüntülenmesini sağlayabilirsiniz (fare ile bağlantı üzerine gelip bir süre bekleyince görüntülenen metin). Görüntülemek için 1 aksi için 0 kodlanmalıdır. Kullanımı: use_desc_for_title=1
 • child_of; Sadece ID numarasını belirteceğiniz kategori içerisinde yer alan kategoriler görüntülenir. Kullanımı: child_of=5
 • feed; Kategori isimlerinin sonlarında RSS kaynağı metin bağlantısı olarak görüntülenir. Göstermek için 1 aksi için 0 kullanılır. Kullanımı: feed=1
 • feed_image; RSS kaynağı bağlantısı metin değil simge olarak görüntülemek isterseniz, buraya simge adresini girmelisiniz. Kullanımı: feed_image=https://www.dmry.net/wp-includes/images/rss.png
 • exclude; Kategori ID numarasını belirttikleriniz liste içerisinde görüntülenmez. Bu ID numaraları , (virgül) ile birbirinden ayrılabilir. Kullanımı: exclude=4,5,6 . ID numarası 4, 5 ve 6 olanlar listede yer almazlar.
 • include; Sadece ID numarası belirtilen kategoriler görüntülenir. Birden fazla kategori , (virgül) ile ayrılabilir. Kullanımı: include=3,6,7
 • hierarchical; 1 değeri verilirse alt kategorilerde girintili olarak görüntülenir. Aksi için 0 girilmelidir. Kullanımı: hierarchical=1
 • title_li; Kategori listesinin başlığıdır. Kullanımı: title_li=Yazı Kategorileri

in_category

Yazıların listelendiği döngü satırları arasında kullanılmalıdır. İlgili yazının belirtilecek kategori içerisinde olup olmadığını doğru(true) ya da yanlış (false) olarak geri döndürür.
Örneğin;

Yazı 24 ID numaralı kategori altındadır.

get_category_parents

ID numarasını vereceğiniz kategori isminin, kendisinin altlarında yer aldığı üst kategorileri sıralar. Örneğin,

ID numarası 24 olan kategorimiz, aslında 16 ID numaraları kategori altında yer almaktadır. Böylece elde edeceğimiz çıktı,

Web Tasarım Çeşitli Bilgiler » CSS »

gibi olacaktır.

TRUE olarak tanımlanan alan, kategori bağlantılarının yaratılacağı anlamına gelir. Eğer FALSE kullanırsanız kategori bağlantıları yaratılmaz.

» karakteri ise kategori isimlerini birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.

get_category_link

ID numarası verilen kategorinin bağlantı adresi görüntülenebilir.

Kategori Adı

ID numarası 24 olan kategorinin URL değeri yazdırılıyor.

get_the_category

Kategorileri ve özelliklerini dizi değişken olarak getirir. Yazıları listelediğimiz döngü satırları arasında kullanılabilir ve her yazıya ait tüm kategorilerin özelliklerini barındırır. Barındıracağı kategori özellikleri şunlardır;

 • cat_ID; Kategori ID numarası.
 • cat_name; Kategori adı.
 • category_nicename; Kategori adının kalıcı bağlantılarda görüntülenen adıdır.
 • category_description; Kategori açıklamasıdır.
 • category_parent; Bağlı olduğu üst kategorinin ID numarasıdır.