PLOGGER 3.0 BETA – Albüm klasör isimlerindeki türkçe karakter hataları

Şu aralar yeni projem gereği Plogger ile haşır neşir oldum. Yakında güzel bir servis daha açacağım sizin anlayacağınız 😛 PHP ile galeri yazılımı arıyordum. Ama basit ve bir dünya özelliği olmaksızın iş gören birşey olsun istedim. Ve tabi SEO ise önemli yine. Baktım ki Plogger güzel ve el attım. Fakat Plogger ‘ın ise eksik yönleri var ve yoğun bir şekilde optimize etmek gerekiyor. Bu işler esnasında genel olarak sıkıntı olan klasör isimlerindeki karakter uyumsuzluklarını hallettim 🙂

Plogger albüm ismini belli başlı kurallarla filtreliyor ve albüm klasörünün adı yapıyor. Fakat İngilizce dışı özel karakterler ne yazık ki berbat bir izlenim yaratıyor klasör isimlerinde. Ben de bu filtreleme işlemini yerine getiren fonksiyonu, WordPress altında bulunan benzeri bir fonksiyon ile değiştirdim ve ortaya şahane klasör isimleri çıktı 🙂

Bu işlemi Plogger 3.0 BETA üzerinde yapıyorum. Buna dikkat edin lütfen.

Yamanın uygulanması

plog-functions.php dosyasını açıyorsunuz.

function sanitize_filename($str) {
// allow only alphanumeric characters, hyphen, [, ], dot and apostrophe in file names
// the rest will be replaced
return preg_replace("/[^\w|\.|'|\-|\[|\]]/","_",$str);
}

Yukarıdaki kodları buluyor ve,

/*
function sanitize_filename($str) {
// allow only alphanumeric characters, hyphen, [, ], dot and apostrophe in file names
// the rest will be replaced
return preg_replace("/[^\w|\.|'|\-|\[|\]]/","_",$str);
}
*/

olarak değiştiriyorsunuz.

Daha sonra plog-functions.php dosyasının en sonuna ve ?> satırından önce alttaki satırları ekliyorsunuz.

/* Fix for sanitize_filename , Hakan Demiray - https://www.dmry.net */
function sanitize_filename($title) {
$title = strip_tags($title);
// Preserve escaped octets.
$title = preg_replace('|%([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])|', '---$1---', $title);
// Remove percent signs that are not part of an octet.
$title = str_replace('%', '', $title);
// Restore octets.
$title = preg_replace('|---([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])---|', '%$1', $title);

$title = plog_remove_accents($title);
if (plog_seems_utf8($title)) {
if (function_exists('mb_strtolower')) {
$title = mb_strtolower($title, 'UTF-8');
}
$title = plog_utf8_uri_encode($title, 200);
}

$title = strtolower($title);
$title = preg_replace('/&.+?;/', '', $title); // kill entities
$title = preg_replace('/[^%a-z0-9 _-]/', '', $title);
$title = preg_replace('/\s+/', '-', $title);
$title = preg_replace('|-+|', '-', $title);
$title = trim($title, '-');

return $title;
}

function plog_remove_accents($string) {
if ( !preg_match('/[\x80-\xff]/', $string) )
return $string;

if (plog_seems_utf8($string)) {
$chars = array(
// Decompositions for Latin-1 Supplement
chr(195).chr(128) => 'A', chr(195).chr(129) => 'A',
chr(195).chr(130) => 'A', chr(195).chr(131) => 'A',
chr(195).chr(132) => 'A', chr(195).chr(133) => 'A',
chr(195).chr(135) => 'C', chr(195).chr(136) => 'E',
chr(195).chr(137) => 'E', chr(195).chr(138) => 'E',
chr(195).chr(139) => 'E', chr(195).chr(140) => 'I',
chr(195).chr(141) => 'I', chr(195).chr(142) => 'I',
chr(195).chr(143) => 'I', chr(195).chr(145) => 'N',
chr(195).chr(146) => 'O', chr(195).chr(147) => 'O',
chr(195).chr(148) => 'O', chr(195).chr(149) => 'O',
chr(195).chr(150) => 'O', chr(195).chr(153) => 'U',
chr(195).chr(154) => 'U', chr(195).chr(155) => 'U',
chr(195).chr(156) => 'U', chr(195).chr(157) => 'Y',
chr(195).chr(159) => 's', chr(195).chr(160) => 'a',
chr(195).chr(161) => 'a', chr(195).chr(162) => 'a',
chr(195).chr(163) => 'a', chr(195).chr(164) => 'a',
chr(195).chr(165) => 'a', chr(195).chr(167) => 'c',
chr(195).chr(168) => 'e', chr(195).chr(169) => 'e',
chr(195).chr(170) => 'e', chr(195).chr(171) => 'e',
chr(195).chr(172) => 'i', chr(195).chr(173) => 'i',
chr(195).chr(174) => 'i', chr(195).chr(175) => 'i',
chr(195).chr(177) => 'n', chr(195).chr(178) => 'o',
chr(195).chr(179) => 'o', chr(195).chr(180) => 'o',
chr(195).chr(181) => 'o', chr(195).chr(182) => 'o',
chr(195).chr(182) => 'o', chr(195).chr(185) => 'u',
chr(195).chr(186) => 'u', chr(195).chr(187) => 'u',
chr(195).chr(188) => 'u', chr(195).chr(189) => 'y',
chr(195).chr(191) => 'y',
// Decompositions for Latin Extended-A
chr(196).chr(128) => 'A', chr(196).chr(129) => 'a',
chr(196).chr(130) => 'A', chr(196).chr(131) => 'a',
chr(196).chr(132) => 'A', chr(196).chr(133) => 'a',
chr(196).chr(134) => 'C', chr(196).chr(135) => 'c',
chr(196).chr(136) => 'C', chr(196).chr(137) => 'c',
chr(196).chr(138) => 'C', chr(196).chr(139) => 'c',
chr(196).chr(140) => 'C', chr(196).chr(141) => 'c',
chr(196).chr(142) => 'D', chr(196).chr(143) => 'd',
chr(196).chr(144) => 'D', chr(196).chr(145) => 'd',
chr(196).chr(146) => 'E', chr(196).chr(147) => 'e',
chr(196).chr(148) => 'E', chr(196).chr(149) => 'e',
chr(196).chr(150) => 'E', chr(196).chr(151) => 'e',
chr(196).chr(152) => 'E', chr(196).chr(153) => 'e',
chr(196).chr(154) => 'E', chr(196).chr(155) => 'e',
chr(196).chr(156) => 'G', chr(196).chr(157) => 'g',
chr(196).chr(158) => 'G', chr(196).chr(159) => 'g',
chr(196).chr(160) => 'G', chr(196).chr(161) => 'g',
chr(196).chr(162) => 'G', chr(196).chr(163) => 'g',
chr(196).chr(164) => 'H', chr(196).chr(165) => 'h',
chr(196).chr(166) => 'H', chr(196).chr(167) => 'h',
chr(196).chr(168) => 'I', chr(196).chr(169) => 'i',
chr(196).chr(170) => 'I', chr(196).chr(171) => 'i',
chr(196).chr(172) => 'I', chr(196).chr(173) => 'i',
chr(196).chr(174) => 'I', chr(196).chr(175) => 'i',
chr(196).chr(176) => 'I', chr(196).chr(177) => 'i',
chr(196).chr(178) => 'IJ',chr(196).chr(179) => 'ij',
chr(196).chr(180) => 'J', chr(196).chr(181) => 'j',
chr(196).chr(182) => 'K', chr(196).chr(183) => 'k',
chr(196).chr(184) => 'k', chr(196).chr(185) => 'L',
chr(196).chr(186) => 'l', chr(196).chr(187) => 'L',
chr(196).chr(188) => 'l', chr(196).chr(189) => 'L',
chr(196).chr(190) => 'l', chr(196).chr(191) => 'L',
chr(197).chr(128) => 'l', chr(197).chr(129) => 'L',
chr(197).chr(130) => 'l', chr(197).chr(131) => 'N',
chr(197).chr(132) => 'n', chr(197).chr(133) => 'N',
chr(197).chr(134) => 'n', chr(197).chr(135) => 'N',
chr(197).chr(136) => 'n', chr(197).chr(137) => 'N',
chr(197).chr(138) => 'n', chr(197).chr(139) => 'N',
chr(197).chr(140) => 'O', chr(197).chr(141) => 'o',
chr(197).chr(142) => 'O', chr(197).chr(143) => 'o',
chr(197).chr(144) => 'O', chr(197).chr(145) => 'o',
chr(197).chr(146) => 'OE',chr(197).chr(147) => 'oe',
chr(197).chr(148) => 'R',chr(197).chr(149) => 'r',
chr(197).chr(150) => 'R',chr(197).chr(151) => 'r',
chr(197).chr(152) => 'R',chr(197).chr(153) => 'r',
chr(197).chr(154) => 'S',chr(197).chr(155) => 's',
chr(197).chr(156) => 'S',chr(197).chr(157) => 's',
chr(197).chr(158) => 'S',chr(197).chr(159) => 's',
chr(197).chr(160) => 'S', chr(197).chr(161) => 's',
chr(197).chr(162) => 'T', chr(197).chr(163) => 't',
chr(197).chr(164) => 'T', chr(197).chr(165) => 't',
chr(197).chr(166) => 'T', chr(197).chr(167) => 't',
chr(197).chr(168) => 'U', chr(197).chr(169) => 'u',
chr(197).chr(170) => 'U', chr(197).chr(171) => 'u',
chr(197).chr(172) => 'U', chr(197).chr(173) => 'u',
chr(197).chr(174) => 'U', chr(197).chr(175) => 'u',
chr(197).chr(176) => 'U', chr(197).chr(177) => 'u',
chr(197).chr(178) => 'U', chr(197).chr(179) => 'u',
chr(197).chr(180) => 'W', chr(197).chr(181) => 'w',
chr(197).chr(182) => 'Y', chr(197).chr(183) => 'y',
chr(197).chr(184) => 'Y', chr(197).chr(185) => 'Z',
chr(197).chr(186) => 'z', chr(197).chr(187) => 'Z',
chr(197).chr(188) => 'z', chr(197).chr(189) => 'Z',
chr(197).chr(190) => 'z', chr(197).chr(191) => 's',
// Euro Sign
chr(226).chr(130).chr(172) => 'E',
// GBP (Pound) Sign
chr(194).chr(163) => '');

$string = strtr($string, $chars);
} else {
// Assume ISO-8859-1 if not UTF-8
$chars['in'] = chr(128).chr(131).chr(138).chr(142).chr(154).chr(158)
.chr(159).chr(162).chr(165).chr(181).chr(192).chr(193).chr(194)
.chr(195).chr(196).chr(197).chr(199).chr(200).chr(201).chr(202)
.chr(203).chr(204).chr(205).chr(206).chr(207).chr(209).chr(210)
.chr(211).chr(212).chr(213).chr(214).chr(216).chr(217).chr(218)
.chr(219).chr(220).chr(221).chr(224).chr(225).chr(226).chr(227)
.chr(228).chr(229).chr(231).chr(232).chr(233).chr(234).chr(235)
.chr(236).chr(237).chr(238).chr(239).chr(241).chr(242).chr(243)
.chr(244).chr(245).chr(246).chr(248).chr(249).chr(250).chr(251)
.chr(252).chr(253).chr(255);

$chars['out'] = "EfSZszYcYuAAAAAACEEEEIIIINOOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiinoooooouuuuyy";

$string = strtr($string, $chars['in'], $chars['out']);
$double_chars['in'] = array(chr(140), chr(156), chr(198), chr(208), chr(222), chr(223), chr(230), chr(240), chr(254));
$double_chars['out'] = array('OE', 'oe', 'AE', 'DH', 'TH', 'ss', 'ae', 'dh', 'th');
$string = str_replace($double_chars['in'], $double_chars['out'], $string);
}

return $string;
}

function plog_seems_utf8($Str) { # by bmorel at ssi dot fr
for ($i=0; $i $length ) )
break;
$unicode .= chr($value);
} else {
if ( count( $values ) == 0 ) $num_octets = ( $value < 224 ) ? 2 : 3; $values[] = $value; if ( $length && ( (strlen($unicode) + ($num_octets * 3)) > $length ) )
break;
if ( count( $values ) == $num_octets ) {
if ($num_octets == 3) {
$unicode .= '%' . dechex($values[0]) . '%' . dechex($values[1]) . '%' . dechex($values[2]);
} else {
$unicode .= '%' . dechex($values[0]) . '%' . dechex($values[1]);
}

$values = array();
$num_octets = 1;
}
}
}

return $unicode;
}

Yeni yaratacağınız kategori isimlerinin, en düzgün şekilde klasör adlarına verileceğini göreceksiniz.