PHP ile birden fazla boşluğu silmek

Str_replace fonksiyonu ile metin içerisindeki boşluğu temizleyebilirsiniz. Ancak kelimeler arasında düzensiz boşluklar varsa ne yapacaksınız? Yani ilk iki kelime arasında iki boşluk, sonrakiler arasında dört boşluk, bazılarında bir boşluk v.b. İşte bu gibi durumlarda arka arkaya str_replace fonksiyonu kullanmanız gereksiz.

PHP ile birden fazla boşluğu silmek

Kelimeler arasında düzensiz sayıda boşluklar yer alıyorsa ve bunları tek boşluğa indirmek istiyorsanız, alttaki kod işinizi görecektir 😉


$cumle="Deneme birden fazla düzensiz boşluk içeren cümlem olsun....";
$temizcumle = preg_replace('/\s+/',' ',$cumle);
echo $temizcumle;