MySQL veritabanında birden fazla alandan veri çekelim

MySQL veritabanında birden fazla alana bağlı kalarak, birden fazla satırdan veri çekebilirsiniz. Biraz tekerleme gibi oldu, farkındayım. Ancak örneğimiz ile ne demek istediğimi anlayacaksınız.

MySQL veritabanında birden fazla alandan veri çekelim

Örnek tablomuzu oluşturalım.

[SQL]CREATE TABLE IF NOT EXISTS `deneme` (
`optionID` int(50) NOT NULL,
`labelID` varchar(50) NOT NULL,
KEY `optionID` (`optionID`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
INSERT INTO `deneme` (`optionID`, `labelID`) VALUES
(1, ‘1’),
(2, ‘1’),
(3, ‘2’),
(3, ‘1’);[/SQL]

Tablomuzun içeriği;

optionID	labelID
1		1
2 		1
3 		2
3 		1

olacaktır.

Amacım optionID ve labelID alanları sırası ile 2,1 ve 3,2 olanları elde etmek. Bunun için SQL kodumuz şöyle olacak.

[SQL]SELECT *
FROM deneme
WHERE (
optionID, labelID
)
IN (
( 2, 1 ) , ( 3, 2 )
)[/SQL]