MySQL tablosundaki tekrar eden satırları bulmak

Binlerce veriyi sakladığınız bir MySQL tablonuz var. Ancak bu tablodaki bir veya daha fazla sütundaki içeriğin birbirini tekrarlamaması gerekiyor ve sizin tekrar eden satırları bulmanız gerekiyor. Gelin bu problemi de çözelim 🙂

MySQL tablosundaki tekrar eden satırları bulmak

Diyelim ki içerisinde oyun listesi bulunan bir tablomuz olsun. Her bir satırda oyunlara ait bilgiler yer alır ve tabi oyunun SEO bağlantıları. Ancak bu bağlantılar her bir oyun için farklı olmalı. Eğer birbirini tekrar eden satırlar varsa, bunları bulmalı ve tekrarsız bir bağlantı listesi elde etmeliyiz.

Örneğin;

[SQL]SELECT id, isim, link, count( * ) AS tekrar
FROM oyun
GROUP BY link
HAVING tekrar >1
ORDER BY tekrar DESC[/SQL]

Kontrol etmek istediğim link adındaki kolon oluyor. count( * ) ile tekrar sayısını elde ediyorum ve HAVING tekrar >1 ile ise sadece 1’den fazla kopyası yani tekrarı olan link verilerini çekiyorum. İşte bu kadar 🙂

Elde edeceğiniz görüntü alttaki gibi olacaktır ve böylece tekrar eden bağlantıları görebileceksiniz.

MySQL tablosundaki tekrar eden satırları bulmak