MySQL Query Log kayıtlarının aktif edilmesi

Düşününki yerel sunucunuzda bir web sitesi üzerinde çalışıyorsunuz. MySQL sorguları için herhangi bir sınıf hazırlamadan işlem yaptıysanız, sistemin derlenmesi esnasında kaç adet SQL sorgusu kullandığınızı ve bunların neler olduğunu göremezsiniz. Fakay MySQL Query kayıtlarını aktif ederseniz, tüm yapılan SQL sorgularını görebilirsiniz.

Bunun için MySQL yüklü olan dizin altındaki (ya da dosya her nerede bulunuyorsa) my.ini dosyanızı açın.

Bu dosyadaki [mysqld] seçeneğinin altına;

[CODE]log=C:\Mysql\log\mysql_query.log[/CODE]

satırını ekleyin.

Burada bilmeniz gereken log kaydının tutulacağı dizinin C:\Mysql\log\ ve dosyasının adının da mysql_query.log olacağıdır. Neticesinde aşağıdaki gibi kayıtlara ulaşacaksınız.

[CODE]Time Id Command Argument
070719 12:07:32 1 Connect root@localhost on
1 Init DB msn
1 Query SET NAMES utf8
1 Query SELECT * FROM `plogger_config`
1 Query SELECT * FROM `plogger_thumbnail_config`
1 Query SELECT COUNT(DISTINCT `parent_collection`) AS `num_items`
FROM `plogger_pictures`
1 Query SELECT parent_collection,COUNT(*) AS imagecount
FROM `plogger_pictures` GROUP BY parent_collection
1 Query SELECT parent_id,COUNT(*) AS albumcount
FROM `plogger_albums`
WHERE parent_id IN (-1,3,4)
GROUP BY parent_id
1 Query SELECT * FROM `plogger_collections`
WHERE id IN (-1,3,4) ORDER BY id ASC LIMIT 0,20
1 Query SELECT `path` FROM `plogger_collections` WHERE `id`=3
1 Query SELECT * FROM `plogger_pictures` WHERE `parent_collection`=’3′ ORDER BY `id` DESC LIMIT 1
1 Query SELECT `path` FROM `plogger_collections` WHERE `id`=3
1 Query SELECT `path` FROM `plogger_collections` WHERE `id`=4
1 Query SELECT * FROM `plogger_pictures` WHERE `parent_collection`=’4′ ORDER BY `id` DESC LIMIT 1
1 Query SELECT `path` FROM `plogger_collections` WHERE `id`=4
1 Quit [/CODE]

Kayıtları sadece test ve gözlem amaçlı kullanmanızı öneririm. Aksi halde hem performans kaybına hem de diskinizdeki boş alanın azalmasına neden olacaktır.