Mysql Insert Select

MySQL fonksiyonlarından bir güzeli de Insert Select olayı. Bir tablodan seçtiğiniz verileri, diğer tabloya ekleyebiliyorsunuz böylece.

Mysql Insert Select

Örnek bir uygulamayı şöyle yazalım:

[SQL]INSERT INTO tablo1 (alan1, alan2) SELECT alan3, alan4 FROM tablo2[/SQL]

Bu sorgu ile tablo2 adlı tablodan alan3 ve alan4 sütunlarını seçtik ve, tablo1 adlı tablonun alan1 ve alan2 hücrelerine aynı sırada yazdırma yapmış oluyoruz.