Birkaç Faydalı Php ile Doğrulama Fonksiyonları

Php ile o kadar uğraşıyoruz ama sizi hiç görmüyoruz değil mi? 😀 Ok ok şimdi sizlerle çok güzel fonksiyonlar paylaşacağım. Aslında bu tür doğrulama işlemlerini beceremem fakat araştırmalarım sonucunda daha detaylı bilgiler edindim. Ve şimdi bunları fonksiyonlar halinde sizlerle paylaşacağım. Php ile uğraşanların kesinlikle çok işine yarayacak 😉

American express kredi kartı numaralarını doğrulama

function AmericanExpressKartDogrula($kartno) {
return (preg_match('/^3[47][0-9]{13}$/', $kartno)) ? true : false;
}

MasterCard kredi kartı numaralarını doğrulama

function MasterCardDogrula($kartno) {
return (preg_match('/^5[1-5][0-9]{14}$/', $kartno)) ? true : false;
}

Visa kredi kartı numaralarını doğrulama

function VisaKartDogrula($kartno) {
return (preg_match('/^4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?$/', $kartno)) ? true : false;
}

Bir değişken içerisinde rakamlar dışındaki tüm karakterleri temizleyin

function RakamOlmayanlariTemizle($degisken) {
return preg_replace('/[^0-9]+/', '', $degisken);
}

E-posta adresi doğrulama

function BasitEpostaDogrula($eposta) {
return (preg_match('/\\b[A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9-]+\\.[A-Z]{2,4}\\b/i', $eposta)) ? true : false;
}

IP Adresi Doğrulama

function IPAdresiDogrula($ipadresi) {
return (preg_match('/\\b(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\b/', $ipadresi)) ? true : false;
}

Geçerli web adreslerini html koda çevirmek

Altta geçen class="liinternal" kısmını silmelisiniz. Sayfa üzerinde eklentiler tarafından otomatik ekleniyor 🙂

function URLHTML($adres) {
return preg_replace('/\\b(https?|ftp|file):\/\/[-A-Z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-A-Z0-9+&@#\/%=~_|]/i', '<a href="\\0">\\0</a>', $adres);
}

Geçerli e-posta adreslerini html bağlantılara çevirmek

Yine altta geçen class="limailto" kodunu kaldırmalısınız. Site üzerindeki eklenti ne yazık ki kendi ekliyor.

function EpostaHTML($eposta) {
return preg_replace('/\\b(?:mailto:)?([A-Z0-9._%-]+@[A-Z0-9-]+\\.[A-Z]{2,4})\\b/i', '<a href="mailto:\\1">\\0</a>', $eposta);
}

Neyse bu kadar yeter. Sonra devam ederiz gene 😉 Sınav çok bu hafta, biraz ders yapayım 😀